Ранобэ и лайт-новеллы за авторством «Gu Mu Shuang / Gu Mu Shuang»